De spelregels

Stel, je hebt een leuk initiatief dat je met anderen wilt uitvoeren. Hoe kun je dat initiatief dan indienen? Het is eerst goed om te bekijken wat voor soort initiatief het is.

 

Wat voor een initiatief is het?

Er zijn veel leuke dingen te bedenken, bijvoorbeeld

 • een feestje bouwen met de buurt,
 • een tentenweekend organiseren voor kinderen,
 • een voetbalkampioenschap organiseren tussen groepjes kinderen uit verschillende wijken,
 • een buurt(moes)tuin beginnen,
 • een avonturenspeelplek aanleggen.

De eerste drie activiteiten duren kort. Je hebt er er niet speciaal een paar jaar een 'eigen' plek voor nodig. Met zulke ideeën kun je beter bij Wijkwensen terecht.

Voor de laatste twee ideeën heb je echt een locatie nodig die tenminste 3 jaar beschikbaar is. Die kun je hieronder aanmelden. Als je twijfelt stel, dan altijd je vragen. We helpen je graag verder.

 

Hoe meld ik mijn initiatief aan?

Vul het aanmeldformulier volledig in. Na ontvangst van het formulier volgt een uitnodiging voor een gesprek. In dat gesprek kun je het initiatief verder toelichten.
Daarna bespreekt het zogeheten 'intaketeam' het voorstel. In dit team zitten mensen van de betrokken sectoren van de gemeente: Stadsbeheer, Stadsontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling, Grondzaken en een planjurist. Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan wordt een een gebruiksovereenkomst met je opgesteld. Ook krijg je een contactpersoon toegewezen voor de duur van je initiatief. Je kunt dan makkelijk je vragen aan de gemeente stellen.

 

Waaraan moet het initiatief voldoen?

Voor alle initiatieven en initiatiefnemers op tijdelijke locaties geldt een aantal algemene uitgangspunten en spelregels:

 • Het initiatief maakt de woonomgeving aantrekkelijker en/of gevarieerder door middel van activiteiten van inwoners van Dordrecht
 • Het initiatief is uitvoerbaar: financieel, technisch en juridisch. Het hoeft niet allemaal groots aangepakt te worden. Misschien kun je klein beginnen en rustig uitgroeien.
 • Met de initiatiefnemers wordt een gebruiksovereenkomst opgesteld voor een bepaalde locatie en een bepaalde tijdsduur. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de locatie en de aard van het initiatief.
 • Het inrichten en beheren van de locatie wordt daarmee een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers, met uitzondering van bestaande bomen. Die onderhoudt Stadsbeheer.
 • Je voorkomt verloedering en verwaarlozing.
 • De activiteiten mogen geen overlast geven aan omwonenden.
 • Als initiatiefnemer zorg je zelf voor draagvlak en deelnemers voor je plan, voorafgaand aan de toestemming en gebruiksovereenkomst. Hierbij moeten ook de omwonenden worden  geinformeerd en, als dat kan, bij het initiatief en de activiteiten worden betrokken.
 • Als initiatiefnemer houd je rekening met het bestaande gebruik van de locatie. Waar mogelijk informeer je bekende gebruikers en/of stemt het gebruik met hen af.
 • Het initiatief heeft een publiek belang. Het moet toegankelijk en (semi)openbaar zijn.
 • Er zijn ook locaties die onderdeel zijn van een grotere gebiedsontwikkeling. Van deze locaties moet het tijdelijk gebruik bij voorkeur stimulerend werken voor de definitieve ontwikkeling van het gebied.

 

Bedenk dat de locaties slechts tijdelijk gebruikt kunnen worden, meestal 3 tot 5 jaar. Je gaat er veel energie in steken en waarschijnlijk veel voldoening en plezier uit halen. Misschien zijn sommige locaties wel wat langer beschikbaar, maar er is geen garantie. Er is ook geen garantie op een nieuwe locatie naderhand. Je hebt dus nu kans om iets te doen in jouw woonomgeving!

 

 

Wil je informatie of heb je vragen? Neem contact op.