Dit is Dordtse Ruimte

Dordrecht heeft de stad de afgelopen vijftig jaar ontwikkeld met grote partijen. De tijden zijn veranderd. Dordrecht werkt nu op een nieuwe, meer kleinschalige wijze aan de ontwikkeling van de stad. Het betrekt daarbij nadrukkelijk de eigen inwoners en ondernemers. Onder de noemer ‘Dordtse Ruimte’ zijn drie initiatieven van de gemeente samengebracht: zelfbouw, de (tijdelijke) invulling van braakliggende gronden en nieuwe bestemmingen voor leegstaande kantoorpanden.

 

Zelfbouw

Wie zelf zijn huis wil (laten) bouwen, krijgen daarvoor de ruimte in Dordrecht. Sinds 2014 heeft de gemeente kavels uitgegeven op verschillende locaties: Stadswerven: deelgebied B-Noord en B-Zuid, de Vest in de binnenstad en het Johanna Naber-erf in Stadspolders. Ook zijn 5 kavels voor waterwoningen bij Stadswerven - onder grote belangstelling - verkocht. In de nabije toekomst komen er ook kavels beschikbaar in Sterrenburg en Dubbeldam.

 

Hier kun je je droomhuis vorm geven

Deze website geeft je informatie over de locaties, over de kavel(grootte), over wat er mogelijk is. Je kunt de kavelpaspoorten inzien en het stappenplan bekijken. En is er nieuws te melden dan lees je het hier, op de speciale Facebookpagina en op Twitter.

Blijf op de hoogte over zelfbouw en initiatieven van Dordtse Ruimte.