Dit is Dordtse Ruimte

Dordrecht heeft de stad de afgelopen vijftig jaar ontwikkeld met grote partijen. De tijden zijn veranderd. Dordrecht werkt nu op een nieuwe, meer kleinschalige wijze aan de ontwikkeling van de stad. Het betrekt daarbij nadrukkelijk de eigen inwoners en ondernemers. Onder de noemer ‘Dordtse Ruimte’ zijn enkele initiatieven van de gemeente samengebracht:

Zelfbouw

Aanbod panden

 

Zelfbouw

Wie zelf zijn huis wil (laten) bouwen, krijgen daarvoor de ruimte in Dordrecht. Sinds 2014 heeft de gemeente kavels uitgegeven op verschillende locaties zoals Stadswerven, de Vest in de binnenstad, het Johanna Naber-erf in Stadspolders, de Oudendijk en de Iepenlaan in Dubbeldam.In de nabije toekomst komen er ook kavels beschikbaar aan de Grote Hondring in Sterrenburg, aan de Troelstraweg en in het Wielwijkpark.

 

Leegstaande panden

De gemeente heeft tal van panden in haar bezit waarvoor zij een nieuwe bestemming zoekt. Onder die gebouwen bevindt zich ook een aantal monumenten. Ze worden te koop aangeboden en soms is er de mogelijkheid om (tijdelijk) ruimte te huren. 

 

Hier kun je je droomhuis vorm geven

Deze website geeft  informatie over de zelfbouwlocaties en de panden die het Vastgoedbedrijf Dordrecht aanbiedt. En is er nieuws te melden dan lees je het hier, op de speciale Facebookpagina en op Twitter.