Iepenlaan

Aan de Iepenlaan in Dubbeldam heeft de gemeente grond uitgegeven voor de bouw van drie vrijstaande huizen. Deze grond was vrijgekomen na de sloop van het voormalige gymnastieklokaal Iepenlaan 35. Voor de drie kavels aan de Iepenlaan is in 2016 een biedprocedure doorlopen, gericht op particuliere zelfbouw.

Inmiddels zijn alle woningen opgeleverd.