Meer over zelfbouw

Interessante websites en tips van zelfbouwers

 

www.zelfbouwinnederland.nl

Op www.zelfbouwinnederland.nl vind je als zelfbouwer overzichtelijke informatie. De site is een initiatief van bureau De Regie, dat ook de gemeente Dordrecht begeleidt.

Behalve een goede omschrijving van het proces en de verschillende facetten waar je rekening mee dient te houden, staat er ook informatie op over en links naar architecten, bouwbegeleiders en aannemers.

 

www.watkostbouwen.nl

Zelf een huis bouwen. Wat kost dat ongeveer? Op www.watkostbouwen.nl kun je - gratis - in detail uitrekenen hoeveel je nieuwe woning kost.

 

www.eigenhuis.nl/nieuwbouw/huis-bouwen

De Vereniging Eigen Huis juicht collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), particulier opdrachtgeverschap (PO) en mede-opdrachtgeverschap (MO) van harte toe. Op

www.eigenhuis.nl/nieuwbouw/huis-bouwen van de VEH vind je uitgebreide informatie over zelfbouw, zoals de kosten.

 

www.iceb.nl

Het Informatiecentrum Eigen Bouw (ICEB) is hét punt voor particulieren en woonprofessionals die geïnteresseerd zijn in individueel en collectief particulier opdrachtgeverschap. Via www.iceb.nl krijg je een antwoord op allerlei vragen over zelfbouw.
 

www.stichtingdestad.com

Stichting DE STAD zet zich in voor de kwaliteit van de architectuur en de openbare ruimte in Dordrecht. Zij doet dit door het organiseren van discussieavonden, manifestaties, lezingen, excursies, previews en de jaarlijkse Dag van de Architectuur. Je leest er meer over op

www.stichtingdestad.com