Biedingsprocedure Iepenlaan afgerond

Biedingsprocedure Iepenlaan afgerond

Voor elk van de drie kavels wordt aan degene die het hoogste bod heeft uitgebracht de mogelijkheid geboden om een optie te nemen. Met zo'n optie verleent de gemeente het recht om voor de desbetreffende kavel een koopovereenkomst te sluiten. Vervolgens kan een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning worden aangevraagd.
De grond aan de Iepenlaan is vrijgekomen na de sloop van het gymnastieklokaal aan de Iepenlaan 35. De afmeting van deze drie kavels varieert van 610 tot 1030 m2.

 

In het voorjaar van 2017 verkoopt de gemeente ook grond voor zelfbouw aan de Oudendijk in Dubbeldam. Hier gaat het om maximaal 12 kavels vanaf circa 1000 m2. De verkoop gaat daar via loting. De verkoop van de kavels aan de Oudendijk start naar verwachting in maart 2017.