Bouwrijp maken Stadswerven van start

Bouwrijp maken Stadswerven van start

Er is een damwand geslagen en een begin gemaakt met het aanvullen van de grond. Aansluitend wordt de voorbelasting van het binnengebied aangebracht.

'Uitverkocht'

Stadswerven is in trek. Alle zelfbouwkavels op deze locatie zijn gereserveerd. Aanmelden voor de reservelijst is nog wel mogelijk. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Neem hiervoor contact op met projectleider Jan-Jaap Visser.
Niet alleen de zelfbouwkavels zijn populair. Ook op alle 24 woningen die OCW in gebied De Erven bouwt, is een optie genomen.

 

Tweede uitgifteronde

Op 11 oktober geeft de gemeente nieuwe grond voor zelfbouw uit. Daarbij zitten ook de kavels voor de vijf waterwoningen op Stadswerven.