Dordrecht doet mee aan experiment rond aanpak leegstand kantoren

Dordrecht doet mee aan experiment rond aanpak leegstand kantoren

De pilot is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook is de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed erbij betrokken.

In Dordrecht is de opgave het bedenken van een nieuwe bestemming voor de kantorenzone aan de Spuiboulevard.


Dordts ontwerpteam
De gezamenlijke partijen hebben het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie gevraagd ontwerpers uit te nodigen die de uitdaging willen aannemen.

Honderd ontwerpteams reageerden op de oproep. Voor Dordrecht viel bij de selectie de keuze op de ideeën van een team bestaande uit vier partners: Bureau Enno Zuidema, UrbanXchange, Diederendirrix en Q Makelaars. De vier willen de kantorenzone aan de Spuiboulevard veranderen in een nieuw stimulerend werk- en stedelijk landschap dat past bij de historische binnenstad. Het leegkomende kantoor van de Belastingdienst geldt daarbij als motor.

Ateliers
Het ontwerpteam zal de plannen de komende maanden uitwerken in samenwerking met de gemeente. De uitwerking bestaat uit het in beeld brengen van de mogelijkheden van de kantorenzone en de gewenste nieuwe identiteit en uit het zoeken naar initiatiefnemers met kansrijke ideeën. Het ontwerpen gebeurt in verschillende ateliers waarvoor het team marktpartijen, experts uit de regio, vastgoedeigenaren, maatschappelijke partijen en bewoners uitnodigt. Het resultaat van de ontwerprondes wordt 24 juni gepresenteerd op de 6e Architectuur Biënnale in Rotterdam.