Dordrecht geeft ruimte aan initiatieven

Samen met bewoners wil Dordrecht werken aan een aantrekkelijke stad. Een stad waar mensen met plezier wonen en betrokken zijn bij hun omgeving. In plaats van zelf plannen te maken voor de ongebruikte gronden nodigt de gemeente bewoners uit met initiatieven te komen voor een tijdelijke inrichting. Dat kan bijvoorbeeld een plan zijn voor een buurtmoestuin, een natuurlijke speelplek voor kinderen, een kunsttoepassing of een timmerdorp.

 

Verschillende wijken
De tien stukken grond liggen in de wijken Stadspolder, Staart en Sterrenburg en op het Leerpark. De gemeente wil ze in gebruik geven voor een periode van 3 tot 5 jaar. Op deze website vind je onder het kopje Aanbod gronden van elk stuk grond een beschrijving plus de spelregels.

 

Ideeën melden
Bewoners in de omgeving zijn per brief geïnformeerd. Via een speciaal formulier op deze website kunnen mensen met goede ideeën of concrete plannen zich aanmelden. Alle initiatiefnemers krijgen een uitnodiging voor een gesprek om hun ideeën toe te lichten.
De gemeente komt juist nu met de uitnodiging aan de stad omdat de zomerperiode een prima moment is om plannen uit te broeden. In september wordt een ideeëncafé opgezet waar initiatiefnemers elkaar kunnen ontmoeten en vragen stellen.

 

Dordtse Ruimte
Het uitgeven van grond voor tijdelijk gebruik is het tweede initiatief van de aanpak 'Dordtse Ruimte'. Het eerste initiatief – ruimte bieden aan zelfbouw – ging al in maart 2014 van start. Het derde onderdeel van Dordtse Ruimte is het zoeken van nieuwe bestemmingen voor leegstaande gebouwen.