Eerste infoavond waterkavels goed bezocht

Eerste infoavond waterkavels goed bezocht

De eerste informatieavond over de waterkavels die Dordrecht dit najaar uitgeeft is achter de rug. In een goedgevulde vergaderzaal trapte Peter Kuenzli van Dordtse Ruimte af met algemene informatie over zelfbouw. Daarna was het woord aan projectleider Jan-Jaap Visser, die het stappenplan toelichtte. Stedenbouwkundige Edwin van Son ging vervolgens in op de mogelijkheden die de kavelpaspoorten van de waterwoningen bieden.

 

Excursie

Op zaterdag 4 oktober kunnen mensen die belangsteling hebben voor een waterkavel mee op excursie. Op maandag 13 oktober volgt een tweede informatieavond in het Stadskantoor Dordrecht. Aanmelden voor beide activiteiten is nog mogelijk via het speciale formulier.

De uitgifte van de vijf waterkavels start op zaterdag 25 oktober 2014. 

Wil je informatie of heb je vragen? Neem contact op.