Loting Oudendijk

 

Stand van zaken:

Het bestemmingsplan wordt op 11 maart 2017 door het college van burgemeester en wethouders behandeld en
daarna voorgelegd aan de gemeenteraad. Wij verwachten dat zij het voorstel kunnen afhandelen in de raadsvergadering van april. Na een periode van zes weken is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Vanaf dat moment kan gestart worden met de loting voor de kavels aan de Oudendijk, dus medio juni 2017.

 Alle, bij ons bekende, geinteresseerden zullen op een later moment nog uitgebreid geinformeerd worden.

Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks contact met projectleider Bart de Boer opnemen, via telefoonnummer 078 – 770 4861
of per e-mail b.de.boer@dordrecht.nl .