Nieuwe plekken voor zelfbouw in Dordrecht

Dordrecht gaat door met uitgifte grond voor zelfbouw. Er zijn nieuwe plekken aangewezen. In Dubbeldam wil de gemeente 8 tot 16 vrije kavels uitgeven aan de Oudendijk en maximaal drie vrije kavels aan de Iepenlaan. In Sterrenburg is er een plan voor ongeveer 15 tot 20 rijwoningen aan de Grote Hondring op de plek van school De Driehoek (foto). Voor de Oudendijk is het nodig de Structuurvisie aan te passen. Zelfbouw op de overige twee plekken vraagt om aanpassing van het bestemmingsplan. Het is de bedoeling dat de bouwgrond op verschillende momenten eind dit jaar en begin 2016 op de markt komt.

Stadswerven

Ook op Stadswerven biedt de gemeente nieuwe kavels aan. In 2014 gaf de gemeente hier de eerste zelfbouwkavels uit. Daarvoor was veel belangstelling. In mei komt er een nieuwe uitgiftedag voor ongeveer 15 stukken bouwgrond op Stadswerven. Het gaat om kavels voor stadswoningen met uitzicht op de Merwede, rijwoningen en een hofje. Voor elke kavel wordt een paspoort gemaakt dat de mogelijkheden voor zelfbouw op die plek aangeeft. Ook komen er informatieavonden.

Droomhuis bouwen
“Het is mooi dat mensen in Dordrecht de kans krijgen hun eigen droomhuis te bouwen. Zelfbouw verrijkt het woningaanbod. Zelf ontwikkelen is een kwestie van durven. Dat geldt ook voor de gemeente. Het levert iets unieks op en geeft de stad een ander gezicht. Dat laten de eerste ontwerpen al zien”, aldus wethouder Rinette Reynvaan.
Vorig jaar maart begon de gemeente met de verkoop van 35 kavels op Stadswerven, aan de Vest en aan het Mina Kruseman-erf in Stadspolder. In het najaar bracht zij nog eens vijf waterkavels bij Stadswerven op de markt. Inmiddels zijn ongeveer 36 zelfbouwers enthousiast aan de slag met bouw van hun droomhuis. In Stadspolder zijn nog twee hoekwoningen en twee vrijstaande kavels beschikbaar.