Prijsvraag voor brug Stadswerven

Prijsvraag voor brug Stadswerven

De Prins Clausbrug wordt een brug voor voetgangers en fietsers. De brug komt op zo’n markant punt, zichtbaar vanaf het drukst bevaren rivierenknooppunt van Europa, te liggen dat het ontwerp medebepalend is voor het zicht op Dordrecht. De bijzondere eisen aan de nieuwe brug vragen om vernieuwende ideeën. Het ontwerp van de brug moet een aantrekkelijke aanvulling zijn op de openbare ruimte in het gebied.

Twee rondes
De prijsvraag bestaat uit twee rondes. In de eerste ronde worden ideeën gevraagd. Bureaus kunnen hun visies inzenden tot 23 januari 2015. Uit de inzendingen selecteert een onafhankelijke jury minimaal 3 en maximaal 5 inzendingen. In de tweede ronde kunnen de geselecteerde inzenders hun visie uitwerken tot een architectonisch en technisch structuurontwerp.

Tentoonstelling
De ingediende ontwerpen worden tentoongesteld. Bezoekers van de tentoonstelling mogen hun reactie geven. De jury betrekt deze reacties bij de beoordeling van de tweede ronde. In juni 2015 maakt de gemeente het winnende ontwerp bekend. Als alles volgens planning verloopt, is de brug in 2018 gereed.

Informatie over de prijsvraag staat op de website arch-lokaal.nl/prins-clausbrug-dordrecht.