Resten muur en torentje gevonden aan Vest

Aan de Vest komen vier zelfbouwwoningen. In december vorig jaar is de het gebouw van de veegpost dat op deze plek stond gesloopt. Hierna is begonnen met het weghalen van de funderingen, het archeologisch onderzoek en de bodemsanering.

Tijdens het archeologisch onderzoek zijn - zoals verwacht - direct langs de Vest resten van een oude stadsmuur gevonden.

Bij de bodemsaneringswerkzaamheden zijn nu ook de fundamenten van een verdedigingstorentje aangetroffen. Dit torentje, dat ligt aan de kant van het appartementencomplex, is ongeveer 4 x 3,5 meter groot. Het gaat om een tegen de muur aangebouwd torentje dat waarschijnlijk dateert uit de periode 1575 - 1675.

De fundamenten worden gefotografeerd en ingemeten. Als dit noodzakelijk is in het kader van de bodemsanering worden de resten verwijderd. Als dat niet nodig is, wordt de put dichtgegooid. De fundamenten van de muur en het torentje vormen vooralsnog geen belemmering voor de bouw van de vier zelfbouwwoningen.

Wil je informatie of heb je vragen? Neem contact op.