Terugblik op Dordtse Initiatievendag

Op deze Dordtse Initiatievendag was veel te zien en te beleveren. Bijgaande foto's geven een beeld van de activiteiten.