Veegpost onder slopershamer

Veegpost onder slopershamer

Met enkele ferme tikken luidde wethouder Sleeking de sloop in van het gebouw dat ooit dienst deed als veegpost. Op de grond die na sloop vrijkomt is plek voor vier zelfbouwwoningen. De ontwerpen zijn al in de Welstandscommissie geweest. 

Naar verwachting kan de bouw van de woningen volgend voorjaar beginnen.