In 9 stappen naar je droomhuis

Om je droomhuis te (laten) bouwen in Dordrecht moet je een aantal stappen zetten. We hebben ze op een rij gezet. Ook in het Handboek Zelfbouw kun je informatie vinden die belangrijk is wanneer je zelf je huis wilt bouwen.

 

Stap 1. Oriënteer je

Bepaal of zelfbouw interessant voor je is. Informatie op de website zelfbouwinnederland.nl  kan daarbij helpen. Breng je woonwensen in beeld en ga met een hypotheekadviseur om de tafel zitten om de financiële mogelijkheden in kaart te brengen. Op watkostbouwen.nl krijg je inzicht in de kosten van de keuzes die je maakt op het gebied van ontwerp en afwerking.

 

Stap 2. Reserveer een kavel

Neem contact op met de projectleider van de zelfbouwlocatie van je keuze en reserveer een kavel. Je betaalt dan inschrijfgeld (de projectleider kan je vertellen hoeveel dat in jouw geval is). Dit bedrag wordt later bij aankoop van een kavel in mindering gebracht op de koopsom. Na reservering heb je vier weken de tijd om een verklaring van een hypotheekverstrekker te overleggen, waaruit blijkt dat je financieringsmogelijkheden ruim genoeg zijn om op de kavel een woning te bouwen. De reservering geeft drie maanden het alleenrecht op de kavel.


Stap 3. Neem een formele optie

De drie maanden reserveringstijd geeft je de ruimte om je goed te oriënteren op de mogelijkheden. Voor het aflopen van de drie maanden, bepaal je of je je interesse omzet in een optie. Een optie geeft je negen maanden het recht om voor een bepaalde kavel een koopovereenkomst met de gemeente te sluiten. Je hebt dan binnen die negen maanden de tijd om samen met de architect de plannen voor je droomwoning uit te werken. Voor het nemen van een optie - maximaal 1 per huishouden - is een aanbetaling nodig van € 2.000,-. Bij aankoop van een kavel verrekenen we deze aanbetaling in de koopprijs.


Stap 4. Laat een ontwerp maken

Na het nemen van de optie gaat de ontwerpfase van start. Dan vertaal je met de hulp van een architect de ideeën voor je huis in een voorlopig en later definitief ontwerp. Dit voorlopige ontwerp dien je binnen twee maanden na het nemen van de optie voor leggen aan de gemeentelijke contactpersoon van de locatie. Hij toetst het aan het kavelpaspoort en kijkt of het voldoet aan het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Na goedkeuring maak je met de architect een definitief ontwerp. 

 

Stap 5. Teken de koopovereenkomst

Binnen negen maanden na het nemen van de optie onderteken je de koopovereenkomst. Je maakt daarvoor een afspraak met de contactpersoon bij de gemeente. Bij het tekenen van de overeenkomst hoort een aanbetaling van 10% van de koopsom. De reservering- en optiekosten brengen we op dit bedrag in mindering.

 

Stap 6. Vraag een omgevingsvergunning aan

Na het ondertekenen van de koopovereenkomst moet je binnen twee maanden een geldige en volledige aanvraag voor een ‘omgevingsvergunning bouw’ indienen. De procedure omgevingsvergunning duurt meestal 8 weken.


Stap 7. Sluit een aannemingsovereenkomst
Is de omgevingsvergunning aangevraagd, dan werkt de architect het definitief ontwerp verder uit tot contractstukken (bestek en bestekstekeningen). Hiermee kun je een opdracht geven aan een aannemer. Dit werk neemt meestal 8-12 weken in beslag en kan parallel lopen aan de vergunningaanvraag. Dit laatste is aan te raden. Een aannemingsovereenkomst is voor banken vaak een voorwaarde voor het verstrekken van een hypotheek.


Stap 8. Neem de grond in ontvangst

Binnen twee maanden na het verkrijgen van de omgevingsvergunning volgt de grondoverdracht. Je betaalt dan de resterende 90% van de koopsom voor de kavel. De gemeente levert de grond bouwrijp op. Wat dat precies inhoudt, lees je in de verkoopdocumentatie die je meekrijgt.


Stap 9. Begin met de bouw van je droomhuis

Zodra de vergunning onherroepelijk is en de contracten met de aannemer zijn getekend, kun je beginnen met de bouw van je droomhuis. De aannemer heeft meestal 2 tot 4 weken nodig voor de voorbereidingen. De bouw zelf neemt gemiddeld 10 tot 12 maanden in beslag. De bouw moet binnen zes maanden na het verlenen van de omgevingsvergunning starten. De oplevering moet binnen twee jaar gebeuren.

Downloads

Blijf op de hoogte over zelfbouw en initiatieven van Dordtse Ruimte.