Van Gendtstraat


Het gaat om twee lapjes grond aan de Van Gendtstraat tegenover de huisnummers 21 tot en met 29. Een deel is in gebruik als trapveldje. Aan de randen staan bomen, die Stadsbeheer onderhoudt. Het gebied heeft een groenbestemming. Binnen deze bestemming zijn beplantingen, grasvelden, bloemperken en tuinen mogelijk.

In het paspoort (zie groene balk downloads) lees je wat er allemaal op deze plek mogelijk is.

Wil je informatie of heb je vragen? Neem contact op.

Downloads