Veelgestelde vragen

Zelfbouw aan het Papeterspad

De ervaring leert dat het na de uitgifte van de grond ongeveer een jaar duurt voordat de bouw kan beginnen. Na het ondertekenen van de koopovereenkomst moet je binnen twee maanden een aanvraag voor een ‘omgevingsvergunning bouw’ indienen. De procedure omgevingsvergunning duurt meestal 8 weken. Is de omgevingsvergunning aangevraagd, dan werkt de architect het definitief ontwerp verder uit tot contractstukken (bestek en bestekstekeningen). Hiermee kun je een opdracht geven aan een aannemer. Dit werk neemt meestal 8-12 weken in beslag en kan parallel lopen aan de vergunningaanvraag. Binnen twee maanden na het verkrijgen van de omgevingsvergunning volgt de grondoverdracht.
Zodra de vergunning onherroepelijk is en de contracten met de aannemer zijn getekend, kun je beginnen met de bouw van je droomhuis. De aannemer heeft meestal 2 tot 4 weken nodig voor de voorbereidingen. De bouw zelf neemt gemiddeld 10 tot 12 maanden in beslag.

Op iedere kavel mag één woning worden gebouwd. De bouwhoogte bedraagt minimaal 9,0 (3 bouwlagen) en maximaal 12,0 meter (4 bouwlagen). De vierde bouwlaag moet de vorm hebben van een kap of een terugliggende gevel zijn. Je mag in je woning een vrij beroep en/of een aan huis gebonden beroep uitoefenen.

Iedere zelfbouwer krijgt een parkeerplaats op een (afgesloten) parkeerterrein dat gezamenlijk eigendom is. Het terrein is bereikbaar via het Papeterspad. Het eigen parkeervak is bij de grondprijs inbegrepen.

Fietsen kun je stallen in een berging in de achtertuin. De gemeente legt een achterpad aan met een breedte van 1,80 meter. Dit achterpad is net als het parkeerterrein gezamenlijk eigendom van de bewoners.

Nee, dat is niet mogelijk. Degene die de kavel koopt, moet zelf in het huis gaan wonen dat hij daarop bouwt.

Zelfbouw

Zelfbouw betekent dat je zelf je huis laat ontwerpen en bouwen. Je bent zelf opdrachtgever. De gemeente geeft de kavels uit. Voor elke kavel gelden bepaalde voorwaarden waaraan je je moet houden bij ontwerp en uitvoering.

Dat kan. Door samen met je buren bouwen kun je kosten besparen. De gemeente biedt de kavels per huishouden aan. Wanneer je je als groep wilt inschrijven voor aaneengesloten kavels, moet je tegelijkertijd één kavel per huishouden reserveren. Dit kan ook per volmacht.

Ja, de gemeente verplicht kavelkopers om voor eigen bewoning te bouwen. Om die reden is een antispeculatiebeding in de koopovereenkomst opgenomen. Hierin staat dat het voor de duur van drie jaar na levering van de grond niet mogelijk is om de grond te ‘vervreemden’.

Natuurlijk is het belangrijk om samen te werken met een architect die jouw wensen en ideeën goed weet te vertalen in een ontwerp. De architect moet ingeschreven staan in het register van de Stichting Bureau Architectenregister. Op de website www.zelfbouwinnederland.nl staan verschillende architecten die ervaring hebben met zelfbouw.

Nee, er gelden voor elke locatie spelregels en bepalingen. In een woonwijk is meer mogelijk dan op een zichtlocatie in de binnenstad. De spelregels zijn opgenomen in de paspoorten per kavel.

Trek voor het hele proces twee jaar uit. De periode van oriëntatie tot het ontwerp neemt ongeveer een jaar in beslag. De bouw van een woning duurt zo’n 10 tot 12 maanden. Kijk in het Handboek zelfbouw februari 2016.pdf handboek zelfbouw (25 pagina's, 356.3 Kb) voor meer informatie. Ook handig: Stappenplan.pdf het stappenplan (1 pagina, 110.7 Kb) dat de gemeente heeft gemaakt.

Je kunt gaan bouwen zodra je een omgevingsvergunning hebt, de koop definitief is en de grond is overgedragen. In het Handboek zelfbouw februari 2016.pdf handboek zelfbouw (25 pagina's, 356.3 Kb) vind je nadere informatie.

Er zijn allerlei mogelijkheden om je woning energieneutraal te maken. Dat betekent dat je evenveel energie opwekt als gebruikt. Veel informatie en ervaringen van huiseigenaren lees je op www.huisvolenergie.nl. Je kunt er andere huiseigenaren ontmoeten, vragen stellen en het kennisplein raadplegen.

Bij zelfbouw ben je zelf opdrachtgever voor het ontwerp en de bouw van je huis. Je bepaalt zelf hoe je huis eruit komt te zien, welke kwaliteit je belangrijk vindt en hoe de indeling wordt. Je kunt zo zelf de bouwkosten beïnvloeden. Doordat je bouwt tegen kostprijs kun je meestal meer kwaliteit bereiken voor hetzelfde geld. De website www.watkostbouwen.nl van de Vereniging Eigen Huis geeft inzicht in de financiële gevolgen van de keuzes die je maakt voor ontwerp en afwerking.

Wil je informatie of heb je vragen? Neem contact op.