Te koop/ Te huur bij inschrijving 'De Biesboschhal'

De openbare aanbieding van het pand de Biesboschhal, Werf van de Biesbosch 92, 3313 DA te Dordrecht, start 22 februari 2021 en sluit 16 april 2021. Het pand wordt verkocht of verhuurd bij openbare inschrijving.

 

 

De Biesboschhal is een markant gebouw op een bijzondere locatie aan het water. Door de herontwikkeling van de Stadswerven ligt de hal over een aantal jaren te midden van een nieuwe woonwijk dicht tegen de binnenstad met in de directe nabijheid een aantal belangrijke voorzieningen zoals het Energiehuis, de bioscoop en Villa augustus.

 

De Biesboschhal heeft een hoge bouwhistorische waarde vanwege de bijzonder gaaf gebleven oorspronkelijke opzet, constructie en het materiaalgebruik.

 

Het hele gebouw valt onder de bescherming van de Erfgoedverordening Dordrecht. Dit geldt zowel voor de binnen- als de buitenkant. Er zijn mogelijkheden voor aanpassing en ontwikkeling. Het is belangrijk bij de ontwikkeling dat de karakteristieke eigenschappen en silhouet bewaard blijven van het bestaande gebouw.

 

Bestemmingsplan

Het pand Biesboschhal, Werf van de Biesbosch 92, valt onder het bestemmingsplan: ‘Stadswerven ‘, ‘Gemengd-1‘
Mogelijke bestemmingen – onder bepaalde voorwaarden – zijn cultuur en ontspanning, detailhandel, horeca 1, kantoor, maatschappelijke voorzieningen in de vorm van educatieve voorzieningen en sport. Het bestemmingsplan geeft hier meer informatie over: Regels bestemmingsplan Stadswerven

 

Oppervlaktes

  • VVO 4288 m2
  • BVO 4510 m2

 

Bouwenvelop

Voor de verkoop van het pand Biesboschhal is een bouwenvelop opgesteld. In deze bouwenvelop worden de eisen en wensen beschreven die de Gemeente Dordrecht stelt bij de verkoop. De Biesboschhal is gelegen aan de zuidelijke insteekhaven in het gebied Stadswerven. De gemeente Dordrecht heeft voor de ontwikkeling van deze plek hoge doelen vastgesteld. De Biesboschhal vertelt iets over de geschiedenis van het unieke gebied. Dit komt omdat zij één van de cultuurhistorische dragers is van Stadswerven. Die doelen worden alleen bereikt door heldere afspraken te maken. De gemeente kiest er daarom voor om randvoorwaarden te stellen. Die zijn een uitwerking van en vormen een aanvulling op bestaande kaders, zoals bijvoorbeeld het vigerende bestemmingsplan.

 

Plan

Het is wenselijk dat de Biesboschhal een nieuwe functie krijgt die een meerwaarde oplevert voor de wijk en de stad. Het zal in ieder geval een functie moeten zijn die past in een woonwijk.
De plannen moeten voldoen aan de gestelde eisen in de bouwenvelop. En er wordt beoordeeld op de volgende criteria:

  1. Het concept moet passen binnen het unieke karakter van het pand en dient een bijdrage te leveren aan de kernkwaliteiten van de stad;
  2. Visie op vastgoed o.a. monument, duurzaamheid, architect(uur);
  3. Inpasbaarheid van het plan binnen de omgeving;
  4. Financiële businesscase.

 

Parkeren

De opgeroepen (auto)parkeervraag moet op eigen terrein worden opgelost. Dat kan zowel op het voorterrein als in het gebouw. Een parkeeroplossing in het gebouw maakt nadrukkelijk onderdeel uit van het architectonisch ontwerp.

 

Informatie

Wilt u meer informatie of het pand bezichtigen?

Neem contact op met:
Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V.
Johan de Wittstraat 40
3311 KJ Dordrecht

T 078-6144333
E dordrecht@ooms.com
W www.ooms.com

Wil je informatie of heb je vragen? Neem contact op.