Wielwijkpark

Wonen aan de rand van een park, wie wil dat nou niet? Zelf een huis bouwen wordt straks mogelijk in het Wielwijkpark. De gemeente ontwikkelt plannen om langs de zuidrand van het park grond voor zelfbouw uit te geven. Het gaat om circa 17 kavels van 400 tot 900 m2.


Deze plankaart geeft een impressie van hoe de bebouwing er straks uit zal gaan zien.